Erasmus+ logo

Događaji

U Zagrebu te korištenjem aplikacije za sudjelovanje na daljinu, započela je pilotska edukacija u okviru projekta IDEAL koja je vezana uz učenje korištenja digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu osoba s intelektualnim teškoćama.

Praćenje obrazovanja u Zagrebu online u Puli Obrazovanje online

Na edukaciji je sudjelovalo 20 polaznika iz Hrvatske, a u okviru prvog termina edukacije predstavljeni su predavači i partneri na projektu iz Slovenije i Hrvatske kao i sam projekt, njegovi ciljevi te do sada izvršeni projektni zadaci i materijali, a započeta je i teoretska obrada i testovi u okviru prve cjeline ovoga programa.

Obrazovanje online Obrazovanje Zagreb

U Velenju su suradnici IPAK institu predstavili projekt IDEL predstavnicima medija. Opisali su ciljeve i sadržaj projekta te početak pilotske edukaciji u Hrvatskoj i Sloveniji.

Predstavitev Velenje Predstavitev Velenje