Erasmus+ logo

Partneri

Projekt izvode slijedeći partneri:

Koordinator projekta je Centar za inkluziju i podršku u zajednici neprofitna, pravna osoba (udruga) osnovana 2005. godine, a od od 2006. godine razvija i provodi inkluzivne socijalne usluge i aktivnosti u Istri s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i to: usluge organiziranog stanovanja za 20 osoba s intelektualnim teškoćama temeljem ugovora o međusobnim odnosima sklopljenim s ministarstvom nadležnim za poslove socijalne skrbi od 2010. godine, rehabilitacijske i socijalizacijske aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama temeljem projekata odobrenih od lokalnog, nacionalnog ili EU izvora, zapošljavanja osoba s invaliditetom u redovnim i zaštitnim uvjetima te razvoja i provedbe aktivnosti društvenog poduzetništva, razvoja i provedbe aktivnosti inkluzivnog volontiranja te pružanjem neformalnih programa edukacije za osobe s intelektualnim teškoćama i druge povezane dionike.

U svoje aktivnosti Centar godišnje uključuje oko 120 redovnih korisnika usluga i aktivnosti na području cijele Istre gdje ima na raspolaganju prostore dobivene na korištenje bez naknade u vlasništvu jedinica lokalne samouprave licencirane za pružanje usluge boravka te stanove u vlasništvu i u najmu za pružanje usluge organiziranog stanovanja. Centar ima opremu te adekvatan stručni kadar s bogatim i višegodišnjim iskustvom u sektoru, a obzirom na ugovorene socijalne usluge ima i redovite izvore financiranja.

IPAK inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij iz Velenja. IPAK Institut za simboličku analizu i razvoj informacijskih tehnologija djeluje već od 2000 godine, i to na područjima razvoja i upotrebe informacijskih tehnologija, promocije znanosti, izumiteljstva i inovatorstva, obrazovanja i razvoja novih obrazovnih metod, motiviranja kreativnosti, kreativnih zajednica i volonterstva, regionalnog razvoja, promocije socialnih inovacija, humanistike i razvijanja usluga za osobe sa invaliditetom. Razvija obrazovnu (obrazovanje, kursevi, radionice), publicistično (izdavanje knjiga i drugih publikacija) i istraživačku djelatnost (djelovanje istraživačke skupine).

Vizija IPAK inštituta je da sa svojim djelovanjem doprinosi k društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini i to sa mudrom upotreboma modro tehnologija, sa razvojem kreativnosti i sa socialnim inovacijama.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama osnovan je 1957. u Zagrebu kao Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama. Od svojih početaka član je Međunarodne lige nacionalnih saveza osoba s mentalnim hendikepom (ILSMH), što je današnja globalna organizacija za pitanja intelektualnih teškoća Inclusion International. Od 2006. godine član je europske podružnice Inclusion Internationala, Inclusion Europe, iako su zbog nedostatka sredstava te aktivnosti privremeno u stanju mirovanja.

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama okuplja 31 temeljnu udrugu i 40 klubova za osobe s intelektualnim teškoćama s više od 10.000 članova, u čiju korist djeluje.