Erasmus+ logo

Web platforma

Web platforma projekta IDEAL sadrži relevantne informacije i dokumente povezane sa obrazovanjem digitalnih vještina osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim teškoćama. Na platformi nalaze se dokumenti, priručnici, poveznice na web stranice koje obrađuju iste ili slične teme, video materiali i internetski tečaj za one koji žele saznati više, produbiti svoja znanja i osposobiti se za poučavanje digitalnih sadržaja osoba sa intelektualnim oštećenjima.