Erasmus+ logo

Web platforma (u pripremi)

Web platforma projekta IDEAL sadržavat će relevantne informacije i dokumente povezane sa obrazovanjem digitalnih vještina osoba koje podržavaju osobe sa intelektualnim teškoćama. Na platformi nalazit će se dokumenti, priručnici, poveznice na web stranice koje obrađuju iste ii slične teme, video materiali i internetski tečaj za one koji žele saznati više, produbiti svoja znanja i osposobiti se za poučavanje digitalnih sadržaja osoba sa intelektualnim oštećenjima.