Erasmus+ logo

Web platforma internetski tečaj

Ovdje će se nalaziti internetski tečaj za one koji žele saznati više, produbiti svoja znanja i osposobiti se za poučavanje digitalnih sadržaja osoba sa intelektualnim oštećenjima.